Eventproduktion & Projektledning

Vår drygt 25-åriga erfarenhet av projektledning vid större events ger er som arrangör en trygghet i såväl planering som genomförande och uppföljning. Projecta har genom åren ansvarat för eventproduktion vid arrangemang som Svenska Rallyts Hospitality för upp till 2.500 gäster, 100-års jubileum för flera större företag och fackliga organisationer med upp till 6.000 gäster. Vi har vid tre tillfällen ansvarat för projektledningen för Öhrlings PricewaterhouseCooper AB:s medarbetarevent TUR-spelen, med cirka 2.500 gäster.

Projecta har kontor i såväl Karlstad som Göteborg, men jobbar även i större projekt, delvis ute hos kund i olika delar av landet. Vi har med framgång drivit projekt i såväl Sundsvall som Mora.

Den typen av eventproduktion & projektledning ställer oerhört höga krav när det gäller logistik och planering av detaljer. Vi älskar den typen av utmaningar och vårt arbetssätt bygger på att vi tillsammans med kunden skapar eventet under projekttiden. Vår roll är dels att jobba med idéer men framför allt att kvalitetssäkra alla delar i eventet, se till att flöden fungerar, att alla tillstånd finns, att det finns en plan för säkerhet etc.

Vi vill särskilt poängtera vår syn på projektets ekonomi. När man väl har anlitat oss är det vår roll att medverka till kostnadseffektiva upphandlingar så att vi kan hålla budget. Kunden får tillgång till såväl vår erfarenhet som vårt omfattande kontaktnät när det gäller upphandling av externa tjänster. Det kan handla om allt från artister, scener, ljud och ljus till restaurang- och cateringtjänster, trycksaker och marknadsföringsmaterial.