TJÄNSTER

OM OSS

KONTAKT

 

 

VÅR VISION

 

 

Projecta skapar unika möten och gränslösa upplevelser - i ständig utveckling!

 

Projecta strävar alltid efter att skapa upplevelser som ger vår kund unika upplevelser. Vi arbetar målmedvetet med att ständigt utveckla vår verksamhet i alla detaljer och ser inga gränser för vad vi tillsammans kan åstadkomma.

Vår vision är att Projecta skall vara det självklara valet för kunder, samarbetspartners och medarbetare i upplevelsebranschen!

 

 

VÅRA VÄRDERINGAR

 

 

Våra värderingar sitter i ryggmärgen och styr oss i vardagen!

 

PROJECTA ÄR ALLTID KUNDENS REDSKAP

Kunder som anlitar oss skall alltid uppleva att vi ger deras gäster en upplevelse som vår kund står för. Vi marknadsför inte oss själva vid genomförande av olika event utan fungerar som kundens redskap att skapa effekter för sina gäster.

 

Trivsel och omtanke om såväl medarbetare som kunder och samarbetspartners

En naturlig omtanke om såväl medarbetare som kund är grundläggande för Projecta.

En stämning där omtanke om varandra dominerar får såväl oss som våra kunder och samarbetspartners att må bra vilket i sin tur påverkar vår gemensamma prestation.

Service är alltid personlig, det ska kännas bra att kunna hjälpa.

 

LÖNSAMHET, FÖR SÅVÄL OSS SOM FÖR VÅR KUND

Grunden till att vi kan finnas till som företag är naturligtvis att det finns en bärighet i vår verksamhet. Till detta bidrar var och en med ett tänkande som genomsyras av att alltid vara så kostnadseffektiv som möjligt. Det är lika viktigt att vår kund upplever samarbetet med oss som en lönsam investering i personal eller i kundrelationer och att partners till oss är lönsamma - det är grunden för långsiktiga affärsrelationer.

 

ÖPPENHET OCH ÄRLIGHET

Visst kan uttryck som ”högt i tak” och ”raka puckar” kännas en smula passé, men när det kommer till kritan är vi alla måna om att ingen går och knyter näven i byxfickan. En öppen dialog med utrymme för olika åsikter ger fler infallsvinklar på frågor och problem och därmed bättre beslut och större utveckling för såväl individ som företag.

Vi jobbar aktivt för att så många som möjligt bland våra samarbetspartners, kunder och medareberare skall dela våra grundläggande värderingar. Fundera gärna en stund över vilka värderingar som styr dig i din vardag - den är både nyttigt och lärorikt!

 

 

VÅRA MEDARBETARE

 

 

En "Projectil" identifierar sig med företaget i så hög grad att han eller hon är ambassadör för företaget, såväl i jobbet som privat.

 

En Projectil medverkar till att våra leverantörer och samarbetspartners involveras i och omfattas av Projectas känsla för kundens förväntningar och vår kvalitet i leveransen.

En Projectil sprider dessa värderingar till timanställda, frilansare, etcetera.

Att vara en Projectil är och skall vara så attraktivt att människor står i kö för att själva få bli en.

Våra medarbetare "Projectiler" är vår viktigaste resurs för att kunna erbjuda högklassiga tjänster till våra många kunder!

 

 

SAMVERKAN & NÄTVERK

 

 

Projecta tror på att jobba tillsammans - samverkan & nätverk där vi är aktiva är några av nycklarna till företagets framgång.

 

Konferenspärlor i Västsverige & Värmland är våra egna samarbetsprojekt tillsammans med totalt ett 40-tal konferensanläggningar. Genom att arbeta tillsammans i marknadsföring och försäljning får vi större resurser och kan nå ut på den nationella konferensmarknaden.

 

Konferenspärlorna är ett öppet marknadsföringssamarbete med kundfokus. Kunden ska kunna hitta rätt uppgifter för att kontakta respektive anläggning bland Konferenspärlor i Värmland & Konferenspärlor i Västsverige eller - om man så vill - koppla in Projecta som arrangör och eventbolag.

 

Ibland är Projecta arrangör av hela konferensen, andra gånger är vi underleverantör till en konferensanläggning och understundom upphandlar kunden konferenstjänster av hotellet och upplevelser av Projecta.

 

"Projecta Partner" är ett årligt samarbete som med åren har växt till dryga 40 företag vilka delar på gemensamma event för kunder och personal. Fördelarna med deltagande i konceptet "Projecta Partner" är förstås att man kan delta i högklassiga event med få gäster till rimliga kostnader och att gruppen är ett intressant nätverk i sig själv.

 

Sällskapsbåtarna Projecta 1 och 2 innebär starten för vår verksamhet och har sedan dess innefattat ett nätverk med cirka 20 företag som har reklam på båtarna och i sina avtal bokar en eller flera turer per sommar. Vi samlar representanter för den gruppen företag en gång om året för trevlig samvaro, vilket skapat åtskilliga kontakter inom gruppen.

 

Vi medverkar aktivt i Visit Karlstads arbete för att locka konferenser och kongresser till Karlstad, vilket förstås även kan ge uppdrag för oss. Att samla gemensamma resurser för att marknadsföra och sälja destinationen tycker vi är självklart. När sedan kunden väljer Karlstad före andra destinationer är vi förstås mer konkurrenter än kollegor och hoppas att kunden väljer att anlita just oss. Besök gärna Visit Karlstads hemsida!